Die Odd Molly Boutique Online verwendet Cookies, um die Nutzung der Website komfortabler zu gestalten. Die Cookies für analytische Zwecke wurden bereits eingerichtet. Weitere Details zu Cookies und ihrer Verwaltung finden Sie in unserer Richtlinie zu Datenschutz und Cookies.

Countdown bis zum Sale:
Tage,
Stunden,
Minuten,
Sekunden

Investors

Our ambition is to provide investors and other stakeholders with relevant information about Odd Molly

Styrelseutskott

Revisionsutskott

Styrelsen har inom sig utsett ett revisionsutskott med huvudsaklig uppgift att svara för att bereda styrelsens arbete med att kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen. Revisionsutskottet består av styrelseledamöterna Mia Arnhult (ordförande), Kia Orback och Nils Vinberg.

Ersättningsutskott

Styrelsen har inom sig utsett ett ersättningsutskott med uppgift att, inom ramen för de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman, bereda frågor om ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet består av styrelseledamöterna Patrik Tillman (ordförande), Mia Arnhult och Elin Ryer.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software