Investerare

Vår ambition är att förse investerare och andra intressenter med relevant information om Odd Molly. Nedan hittar du bland annat våra finansiella rapporter, information om företagets bolagsstyrning och företagets affärsidé, strategi och mål.


In English

IR Kontakt

Anna Attemark (CEO)
08-522 28 502
Email

Henrik Fredin (CFO)
08-522 28 514
E-mail