Odd Molly Boutique Online uses cookies to improve its website. The cookies for analytical purposes have already been set. For more details and how to manage cookies, please see our privacy and cookies policy.

TIME LEFT TO GET YOUR ODD DEAL OF THE DAY!
Days,
Hours,
Minutes,
Seconds

Investors

Our ambition is to provide investors and other stakeholders with relevant information about Odd Molly

Legal Notice

Ansvarsfriskrivning
Genom användning av webbplatsen accepterar du dessa villkor. Informationen som publicerats på den här webbplatsen kan innehålla referenser eller korsreferenser till Odd Mollys produkter, tjänster etc. som inte är tillgängliga i ditt land. Tillförlitligheten till sådan information kan inte garanteras, speciellt med tanke på att all information kan ändras utan föregående förvarning. Kontakta din lokala återförsäljare för mer detaljer kring vilka produkter och tjänster som är tillgängliga i ditt land . Det finns även risk för att materialet innehåller felskrivningar och tekniska brister. Användandet av allt material sker på egen risk och Odd Molly ansvarar inte i något fall för skada som kan uppkomma.

Vänligen notera att all information, alla förfrågningar och förslag, samt annat material som skickas till Odd Molly, med undantag för ansökningar om arbete och finansiell information, är att betrakta som icke-konfidentiell och Odd Mollys egendom vid mottagandet. Genom att skicka information och material till Odd Molly ger du Odd Molly fullständiga, oåterkalleliga rättigheter att använda, reproducera, modifiera, överföra och distribuera materialet och informationen och du medger vidare att Odd Molly äger rätt att använda idéer, koncept och annat du skickar i valfritt syfte.

Diskussionsforum
Deltagare i diskussionsforum, så kallade chattar, debatter och liknande på Odd Mollys webbplatser får bara lägga in material som de själva har upphovsrätt till eller material där de erhållit denna rätt på något sätt. Genom att skicka informationen till Odd Molly eller som deltagare i ett av Odd Mollys diskussionsforum ger du Odd Molly fullständiga, oåterkalleliga rättigheter att lagra, använda, reproducera, modifiera, överföra och distribuera materialet och informationen elektroniskt eller på annat vis och du medger vidare att Odd Molly äger rätt att använda idéer, koncept och annat du skickar i valfritt syfte.

Immateriella rättigheter
Copyright ©2002 - 2016, Odd Molly AB. All Rights reserved.
Innehållet på Odd Mollys webbplats, omfattande men ej begränsat till upphovsrätter, patent, varumärken/kännetecken, design, layout, logotyper, texter, bilder, grafik, ikoner, programvara, data etc., ägs av Odd Molly eller dess dotterbolag, eller används med tillstånd från rättighetsinnehavare. All användning av detta material såsom, försäljning, överföring, överlåtelse, kopiering, mångfaldigande, annan spridning, visning, framförande eller annan överföring är endast tillåten för privat bruk, i annat fall krävs Odd Mollys eller annan rättighetsinnehavarens skriftliga medgivande. Att modifiera innehållet på den här webbplatsen är strängt förbjudet.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software